Nestihne ťa nijaké nešťastie 
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, 
lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, 
aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. 
Na rukách ťa budú nosiť, 
aby si si neuderil nohu o kameň. 
Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, 
leva i draka rozšliapeš.

(Žalm 91,10-13)

  sv. archanjel Rafael        sv. archanjel Michael      sv. archanjel Gabriel 

   ArchanjeliSerafíniCherubíni

 Anjeli Elohim : Raphiel, Etophiel, Salathiel, Emmanuel

 

Články

Svätí Anjeli: Raphiel, Etophiel, Salathiel, Emmanuel

15.09.2016 12:46
bl.Anna K. Emmeriová: "Tajomstvá posledných časov"   ANJELI   1. Sviatok strážnych anjelov   Nasledujúce videnie, ktoré prináša prekvapujúci pohľad do povahy a činnosti tak dobrých, ako aj zlých anjelov, mala Anna Katarína na sviatok svätých anjelov strážnych v roku...
Celý článok

Kto sú anjeli

05.10.2014 20:54
Anjeli sú duchovné stvorenia, ktoré neprestajne oslavujú Boha a slúžia jeho spasiteľným plánom. Boli stvorení Bohom. Viera v anjelské bytosti je zahrnutá už v starozákonnej teológii: určité duchovné bytosti dostali svoje meno; rozumné bytosti nebeského kráľovstva slúžia Bohu ako vykonávatelia jeho...
Celý článok

Anjelské chóry

05.10.2014 20:52
Anjelské chóry Serafíni Serafíni tvoria najvyšší anjelský chór. Sú sprievodcami alebo ochrancami pred Božím trónom. Chvália Boha, volajú „Svätý, svätý, svätý je Pán, Boh zástupov“. Jediná zmienka v Biblii o nich je v Knihe proroka Izaiáša (6,1-7). Jeden zo serafínov sa dotkol žeravým uhlíkom...
Celý článok

Anjeli vo Svätom Písme (v Biblii)

05.10.2014 20:49
Starý zákon Cherubíni pri vchode do rajskej záhrady, Genezis 3,24 Na návšteve u Abraháma, Genezis 18,1-33 Záchrana Lóta a jeho rodiny, Genezis 19,1-22 Obeta Izáka, Genezis 22,11-18 Jakubov sen, Genezis 28,12 Sprevádzanie Izraela na púšti, Exodus 23,20 a Numeri 20,16 Proroci Izaiáš...
Celý článok

https://www.trnavskyhlas.sk/userfiles/image/012%20cislo%202012/tip%20dechtice%203web.jpg

Cirkevné SVIATKY anjelov

29. SEPTEMBER / SVIATOK Svätých Archanjelov: MICHAEL, GABRIEL, RAFAEL

05.10.2014 20:37
       sv. archanjel Rafael        sv. archanjel Michael      sv. archanjel Gabriel    (Ježiš Kristus – Patricii de Menezes Surbiton – Anglicko 12.7.1994)   „Prosím, prosím mojich...
Celý článok

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. 

Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.

 A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, 

ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. 

Amen.

Modlitba zasvätenia svätému archanjelovi MichaloviNajdôstojnejšie knieža anjelských zborov, udatný bojovník najvyššieho Boha, horlivý milovník Pánovej slávy, postrach vzbúrených anjelov, láska a rozkoš všetkých dobrých anjelov, svätý archanjel Michal!

Chcem patriť medzi Tvojich ctiteľov, preto sa ti dnes odovzdávam. Tvojej starostlivej ochrane zasväcujem samého seba, moju rodinu a priateľov, moju prácu a všetko, čo mi patrí. Aký skromný je to dar, keď uvážim, že som iba úbohý hriešnik. Tebe sa však páči láska môjho srdca. Pamätaj teda, že od dnes som pod Tvojou ochranou, a tak musíš za mňa orodovať po celý môj život.

Vypros mi odpustenie mojich mnohých a ťažkých hriechov, ako aj milosť milovať celým srdcom Boha, Pána Ježiša Krista, najdrahšieho Spasiteľa, najsladšiu Pannu Máriu a všetkých ľudí, mojich bratov, ktorých nebeský Otec miluje a ktorých Boží Syn vykúpil. Vyprosuj mi všetku pomoc, potrebnú na dosiahnutie koruny večnej slávy. Vždy ma bráň, zvlášť v poslednej chvíli môjho života, pred nepriateľmi mojej duše.

Príď slávny archanjel, posilňuj ma v boji a odvráť odo mňa pekelnú priepasť, onoho vzbúreného a pyšného anjela, ktorého si kedysi premohol a zvrhol z neba. Svätý archanjel Michal, zaveď ma pred Boží trón, aby som spolu s Tebou a so všetkými anjelmi mohol spievať na chválu, česť a slávu tomu, ktorý kraľuje na veky vekov. Amen.


(Táto modlitba zasvätenia sa modlí denne po každej svätej omši vo svätyni na vrchu Gargano v Taliansku, kde sa sv. archanjel Michal zjavoval v rokoch 490-496.)

https://whatisgarabandal.files.wordpress.com/2012/10/our-ladys-first-apparition.jpg


Kontakt

Svätí-anjeli-v-nebi